středa 21. května 2014

Noc Muzeów w Cieszynie !

Książnica Cieszyńska
„Był raz mnich, miał moc knih, ale nie czytał w nich” - to żartobliwe powiedzenie, użyte jako myśl przewodnia tegorocznej Nocy Muzeów w Książnicy Cieszyńskiej. Jej program jest wyjątkowo bogaty i – zgodnie z tytułem – skoncentrowany wokół klasztornych bibliotek i ich losów. Goście odwiedzający tej nocy Książnicę Cieszyńską będą mogli zwiedzić wystawę poświeconą zachowanym w Cieszynie książkom z bibliotek klasztornych, ponownie zapoznać się z odkrytym niedawno pierwodrukiem Nowego Testamentu w przekładzie Marcina Lutra, wziąć udział w grze miejskiej pt. „Ks. Szersznik na tropie zaginionej biblioteki /Cieszyn A. D. 1776/”, odebrać krótką naukę dawnej kaligrafii, a następnie dokonać własnego wpisu do specjalnie na tę okazję założonej „Kroniki Cieszyna”, mającej stanowić zbiorowe dzieło mieszkańców naszego miasta. W programie oczywiście nie zabraknie również cieszących się od lat olbrzymim zainteresowaniem pokazów konserwacji zabytkowych książek. Więcej informacji na temat programu tegorocznej Nocy Muzeów w Książnicy Cieszyńskiej pod adresem: http://www.kc-cieszyn.pl/index.php/news,161/
Okomentovat