středa 21. května 2014

Noc Muzeów w Cieszynie !

Książnica Cieszyńska
„Był raz mnich, miał moc knih, ale nie czytał w nich” - to żartobliwe powiedzenie, użyte jako myśl przewodnia tegorocznej Nocy Muzeów w Książnicy Cieszyńskiej. Jej program jest wyjątkowo bogaty i – zgodnie z tytułem – skoncentrowany wokół klasztornych bibliotek i ich losów. Goście odwiedzający tej nocy Książnicę Cieszyńską będą mogli zwiedzić wystawę poświeconą zachowanym w Cieszynie książkom z bibliotek klasztornych, ponownie zapoznać się z odkrytym niedawno pierwodrukiem Nowego Testamentu w przekładzie Marcina Lutra, wziąć udział w grze miejskiej pt. „Ks. Szersznik na tropie zaginionej biblioteki /Cieszyn A. D. 1776/”, odebrać krótką naukę dawnej kaligrafii, a następnie dokonać własnego wpisu do specjalnie na tę okazję założonej „Kroniki Cieszyna”, mającej stanowić zbiorowe dzieło mieszkańców naszego miasta. W programie oczywiście nie zabraknie również cieszących się od lat olbrzymim zainteresowaniem pokazów konserwacji zabytkowych książek. Więcej informacji na temat programu tegorocznej Nocy Muzeów w Książnicy Cieszyńskiej pod adresem: http://www.kc-cieszyn.pl/index.php/news,161/

pátek 17. ledna 2014

200. rocznica śmierci ks. Leopolda Jana Szersznika

Książnica Cieszyńska
21 stycznia 2014 r. mija 200 lat od śmierci ks. Leopolda Jana Szersznika. Z tej okazji Książnica Cieszyńska, chcąc przypomnieć postać i dorobek wybitnego cieszynianina, otwiera wystawę zatytułowaną  „Leopold Jan Szersznik i jego epoka”. Wernisaż wystawy odbędzie się w poniedziałek, 20 stycznia o godz. 15.00 w galerii Książnicy Cieszyńskiej. Godzinę później w Sali konferencyjnej Książnicy wszyscy zainteresowani wysłuchać będą mogli poświęconego ks. Leopoldowi Janowi Szersznikowi wykładu prof. AJD, dr. hab. Janusza Spyry pt. „Jezuita w dobie oświecenia”.
Następnego dnia, tj. we wtorek 21 stycznia o godz. 10.00 rozpocznie się robocze seminarium naukowe zatytułowane „Historyk na prowincji w czasach nowożytnych”, współorganizowane przez Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity. W seminarium swój udział zapowiedzieli polscy i czescy historycy z Chemnitz, Cieszyna, Czeskiego Cieszyna, Częstochowy i Ostrawy, którzy przedstawią łącznie 11 referatów. Celem spotkania jest rozpoznanie czynników determinujących warunki prowadzenia badań historycznych na prowincji w czasach nowożytnych oraz wpływu, jaki wywierały one na osiągane wyniki badawcze.