sobota 12. února 2011

Volby do AS FF UP

Tak jsem se rozhodl kandidovat do AsFUP!

KLID! není to žádná Asociace FUP blokující nadměrné stahování dat z internetu, ale správně zkratka zní AS FF UP, čili Akademický senát Filozické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Netuším, zda mé rozhodnutí bylo či nebylo správné, ale každopádně to bude zajímavá zkušenost, pokud budu zvolen. O kandidatuře jsem přemýšlel již před 3 lety, ale necítil jsem se na to, abych mohl kandidovat. Teď je mi o 3 roky víc, trochu jsem dozrál, snad... nicméně mám už "vysokou" za sebou:-) Takže je potřeba vstříc novým zítřkům a jestli jsou volby nové zítřky, tak to rozhodně je potřeba zkusit.

Teď se na fakultě hovoří o nutných změnách, transformacích jednotlivých kateder atd. Svým způsobem tyto tendence, způsobené finančními škrty, budou mít (možná nezanedbatelný) vliv na letošní volby. Však uvidíme s čím přijdou Ti největší oponenti, kritikové změn.

Já netvrdím, že změny nejsou nutné. Změny jsou vždy nutné, i když si to právě nemyslíme. Je potřeba se stále vyvíjet a tvořit a k tomu bezesporu patří změny. Ony se však musí dělat s rozumem, nadhledem, jistotou a s velkou dávkou zodpovědnosti.Nemůžu Vám říct, co všechno chci změnit, protože sliby se mají plnit nejenom o Vánocích.

Můžu Vám jen oznámit, že chci pokračovat v tradici Filozofické fakulty.

- být její součástí s Vámi
- být zde pro Vaše problémy, nářky či naopak pochvaly a poděkování
- zachovat ten výjimečný název filozofická fakulta
- vnitřně sjednotit katedry
- bojovat za práva studentů
- zmírnit přemíru byrokratizace v papírové podobě
- a naopak zvětšit objem elektronické komunikace
- podpořit široké používání univerzitního emailu
- získat větší balík peněz pro studenty - podpořit tak jejich vědeckou a mimo-vědeckou činnost na katedře
- podpořit transparentní a korektní jednání
- vyrovnaný rozpočet nesmí být na úkor studentů
- ...

Asi by se chtělo napsat zrušit STAG, ale bohužel v mé pravomocí to není.. vždy si bude žít vlastním životem a takový senátor bude mít na jeho vývoj jen nepatrný vliv...Předem děkuji za Váš hlas ve volbách do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které se uskuteční 1. a 2. března 2011, vždy od 9:00-16:00 ve třech budovách na ulici Křížkovského 10, v Konviktu a Tř. Svobody 26.
Okomentovat