čtvrtek 10. července 2008

Demokracie

"Demokracie není systémem, vymyšleným k tomu účelu, aby některá třída měla zajištěnou hospodářskou nebo sociální převahu. Demokracie je ve své právé podstatě jakousi formou vzájemného zajištění proti zkracování osobních práv a svobod, a přitom je jejím základním předpokladem, že těchto práv a svobod, takovým způsobem zajištěných, musí být užíváno v duchu ochotném sebe obětovat ve prospěch společného bláha."

Wickam Steed (Diktatura a demokracie, Praha 2004, s. 19)
Okomentovat