čtvrtek 13. listopadu 2008

Pasování 2008 - noch einmal, bitte!!!

Já se pořád nemohu zbavit dojmu, že to letošní pasování bylo úžasné, nádherné..prostě jedinečné!!! Do cechovního fotoalba jsem přidal další fotky..a jak jsem si prohlížel ty úsměchy na tvářích...tak si říkám, že jenom přece k něčemu to je dobré. Já, napiši to tady zcela otevřeně, jsem rád za CISH,o.s. Dali jsme katedře zcela nový rozměr..jiný formát, jak by řekl Alois Jirásek. Neumím ani pořádně slovy vyjádřit, jak mě Ty rozradostněné tváře na fotografiích těší. Mám pocit, že naše akce jsou čím dál, tím lepší..bohudík za ně, bohudík z naši inspiraci..však znáte tu reklamu, že život je až příliš hořký!!! 

Děkuji všem, kteří se na akci podíleli, děkuji všem, kteří přišli!!!
Okomentovat