pátek 22. ledna 2010

Prosil jsem bohy...

Prosil jsem bohy o pomoc, když stoupal jsem na olymp,
vibramky ostřil jsem o hrany skal,
potil krev a plival duši, z nosu krev tekla mi proudem,
snažit se uspět v boji nelehkém, proti monstru velikém,
div neupad jsem dolů, věren svých tradic národa mého,
vší silou kolena zvedal jsem, lokty nepřátel odháněl,
bil jsem se jak rek, neb zvítězit jsem chtěl.

Na vrcholku hory slunce do xichtu odměnou mi bylo,
oděv rozdrápán šelmami jsem měl,
tělo mé doznalo újmy,
já však usednout pod vzrostlou jabloň konečně jsem mohl,
oprášit svůj vlas, smýt krev nepřátel svých a říci všem,
že dokázal uspět jsem!
Okomentovat