pátek 23. října 2009

double TT - thesis and time..

Zdarec, dwa tygodnie uciykły jak woda..a jo nic nie napisoł do swojego bloczku. No po prowdzie nie było ani moc czasu.. jeżech od początku roku akademickiego jaksi w jednym kole, a nie poradzym se zastawić a furt mie  cosi ciśnie z tyłu... Sice teraz jo se naszeł troszeczeke wolnego, ale ni na długo.. praca dyplomowo, jak by stoła, jak by se pisała.. trudno powiedzieć..kroki robiym małe..ale asi ni zaś tak wielki, jak o nich mówił Armstrong na Księżycu.
Okomentovat