pátek 11. prosince 2009

Máme na to mandát z ústavy, ale demokracie je pak v říti!

Tuto středu večer (9.12.09) se uskutečnila třetí Valná hromada CISH, o.s. Dlouho jsem čekal, doufal ve změnu, měl jsem naději, že naši milí členové přijdou, alespoň na Valnou nebo do Valné jich podstatná část vystoupí a zjednoduší nám tím byrokratické procedury. No to se bohužel nestalo, ačkoliv jsme se měli o čem bavit, co projednávat, nikoliv však, co schvalovat! Chyběl nám jeden člen, abychom byli usnášení schopni. Přijde mi to, jako výsměch demokracie. A co je horší, že to vnímám jako výsměch Cechu. Štve mě to. NEdokážu pochopit, proč někteří, resp polovina členů, která chyběla, se nedokázala alespoň v rámci slušnosti omluvit, že nepřijde (bylo několik výjimek, které leccos naznačili - budiž omluveni, abych nebyl tak krutý ke všem). Ani ve snu mě nenapadlo delegovat hlas na jiného člena prostřednictvím plné moci, to se jaksi moc nepraktikuje, ale evidentně to byla cesta. Na druhou stranu, možnost tohoto návrhu jste měli všichni. Měli jste možnost změnit datum Valné i na úkor, že Valnou svolává Hlavní výbor (ten jaksi určuje datum, neříkám, že pod vlivem většiny, ale každopádně prostor pro diskuzi zde byl). To, že jste tak neučinili může mít různé důvody, ale pokud už je někdo v organizaci, která dobře funguje na KHI a má výsledky, tak by bylo při nejmenším vhodné, aby jste projevili alespoň trochu aktivity.

Vážení, tím že jste nepřišli, jste mi jasně ukázali, že o dění v Cechu nemáte žádný zájem, tudíž Vás chci vyzvat k posouzení Vašeho setrvání ve strukturách Cechu. A myslím to zcela vážně! Cech nemůže stagnovat a díky Vám jsme se neposunuli na Valné, kromě voleb, ani o píď.


Výše napsaný text nepochází ani tak z úst nově zvoleného Starosty CISH, ale z úst člověka, kterému osud spolku NENÍ lhostejný a byl přítomen na Valné.
Okomentovat