neděle 13. dubna 2008

Noviny jako pramen k poznání období 1. světové války

Pro získání informací pro toto téma jsem se vydal do Archivu města Ostravy, jelikož v archivu v Karviné neměli dle mého názoru nic, co bych mohl použít. V průvodci, který mi byl k dispozici v Ostravě (vydán r.1967), bylo nespočet novin vydávaných od 2.pol.19.stol. až po r.1966. V Archivu města Ostravy jsou uloženy jen některé, resp. dochované, ročníky.
Většina polských novin vycházela celkem pravidelně od konce 19.stol, například: Zaranie Śląskie, Robotnik Śląski, Poseł Związku Śląskich Katolików, Gwiazdka Cieszyńska nebo Głos Ludu Śląskiego. A pro naše období jsem si vybral noviny z r.1915 nesoucí název Kuryer Polski.
S německy psaným tiskem to bylo obdobně jako s polskými novinami. Taky vycházeli celkem pravidelně od 19.stol., jenom s tím rozdílem, že ty polské existovali i po 1. světové válce. Pro příklad jmenujme např.: Morgenzeitung und Handelsblatt, Der Kampf nebo Mittailunges des Bestunden Vereines aj. Pro náš úkol jsem si vybral Ostrauer Zeitung z let 1915 a 1918.
Z českých novin najdeme v Ostravě o mnoho více ročníků z 1. světové války a zcela logicky po 2. světové válce převládají česky psané noviny nad německými (které tady žádné již nebyly) a polskými (9.6.1945 vyšlo první číslo, jediných polských novin, Głosu Ludu, které vycházejí až do teď). Řada novin vycházela jen krátce, byl to noviny spolků, úřadů nebo také později přeměněné na stranické noviny. Jmenujme pro příklad: Ostravský kraj, Nová vesnice, Opavský týdeník, Karvinské noviny aj. Pro náš úkol jsem si vybral Ostravský deník z roku 1914 (druhá polovina roku).
Kuryer Polski byl deník, měl 6 stran formátu A3. K dispozici jsem měl říjen r. 1915. Články byly získávány prostřednictvím tiskových agentur a jiných novin (denně informujících o dění na východní frontě), byly to hlavně německé noviny jako např.: National Zeitung, Berlin Tagblatt nebo také anglický psaný Times či Reuters. Na titulní straně byly nejaktuálnější informace z právě probíhajících válečných, o problémech z válečnými potřebami (hlavně finanční) aj. Články nemají nijak výrazný charakter odsuzující jednu či druhou stranu, drží se čistě faktů, podávané informace nejsou dle mého názoru nijak ovlivněné. Po zprávách z fronty najdeme v novinách ekonomický servis (tyto články jsou koncipovány obecně pro celé Rakouské Slezsko), dále inzeráty, povídky, zprávy z Polska (většinou pro zdejší Poláky), vtipy (i když ne zcela vtipné) a každou neděli vycházela příloha – Dla rozrywki i nauki – povídky, zeměpisné a historické informace o různých částech Evropy (zvláště pak o městech ve východní části Evropy).
Ostrauer Zeitung vycházel dvakrát denně (ráno a večer), měl 8 stran formátu A3. Prohlížel jsem si první tři měsíce r.1915 a pak přelom 1917/1918. Články podobného rázu jak měl Kuryer Polski, byly převzaté či poskytnuté od zpravodajů, dále noviny obsahovaly články bez výrazného zaměření, inzeráty, povídky, odpočinkové texty, černá kronika aj. Počátkem r.1918 obavy z prohrané války, objevuje se černá kronika a literární příloha. Zprávy se fronty se omezují na minimální množství.
Ostravský deník jsem si prohlížel z roku 1914 a pak z r.1918. 29.6.1914 vyšel mimořádný výtisk z důvodu atentátu na Františka d´Este. V mimořádném výtisku články opovrhují nad vykonavatelem atentátu, popis činu, vyslovené domněnky proč atd. Následující den zprávy již podrobnější. Objevují se informace o zatýkání, cenzuře, smutku atd. Zprávy získávány od zpravodajců, ať už telefonicky či telegraficky. Dále se v novinách objevují inzeráty, nabídky, informace o koncertech a výstavách. Černá kronika se objevuje v pozdějších číslech. Z článků vyzařuje euforie autorů článků i samotných vojáků, jež si mysli, že válka bude rychle vyhraná. Ke konci války se počet zpráv zmenšuje, převládají články pro širší okruh veřejnosti.
Okomentovat