neděle 13. dubna 2008

Výběrová bibliografie k První světové válce

Články:

BENEŠ, Ctirad: Plukovník dr. Ladislav Beneš. In: Historie a vojenství, 1995, roč.44, č.2, s.97-117.
ČERNÝ, Jan: Nové Strašecí v době první světové války. In: Rakovnický historický sborník, 2001, č.2, s.25-59.
FUČÍK, Josef: Boje Britů s rakousko-uherskou armádou v roce 1918. In: Historie a vojenství, 2001, roč.49, č.3, s.507-554.
FUČÍK, Josef: K posledním bojům a rozpadu rakousko-uherské armády v říjnu 1918. In: Historie a vojenství, 1999, roč.48, č.1, s.27-51.
FUČÍK, Josef: Pražský pěší pluk na italské frontě 1915 – 1918. In: Historie a vojenství, 1996, roč. 45, č.4, s.16-59.
GALANDAUER, Jan: O struktuře české historické paměti. Zamyšlení nad vzpomínkou českého vojáka a zajatce. In: Historie a vojenství, 1996, roč.45, č.1, s.132-136.
GALANDAUER, Jan: Včera a dnes. In: Historie a vojenství, 1998, roč.47, č.5, s.61-82.
GALANDAUER, Jan: Wacht am Rhein a Kde domov můj. Válečné nadšení v Čechách v létě 1914. In: Historie a vojenství, 1996, roč.45, č.5, s.22-43.
GOMBÁR, Eduard: Blízky východ za první světové války. In: Historický obzor, 1998, roč.9, č.7-8, s.146-155.
GRAUBEROVÁ, Libuše – MACHÁČKOVÁ, Iva: Plzeňské školství za první světové války (1914-1918). In: Kultura, historie a současnost Plzně, s. 109-131.
HÁJKOVÁ, Dagmar: T.G. Masaryk a Charles Sarolea. In: Historie a vojenství, 1998, roč.47, č.6, s.37-57.
HOŘČIČKA, Václav: Rakousko-Uhersko a mírové jednání se Sovětským svazem 1917 – 1918. In: Historický obzor, 1999, roč.10, č.1-2, s.16-22.
KARNÍK, Zdeněk: Edvard Beneš a Maffie v nejtěžším období Velké války. In: Historie a vojenství, 1995, roč.44, č.6, s.3-22.
KLÍMEK, Antonín: Ženevská jednání čs. politiků na sklonku října 1918. In: Historie a vojenství, 1998, roč.47, č.1, s.3-24.
KLÍPA, Bohumír: Ardité z italské fronty. In: Historie a vojenství, 1991, roč.40, č.6, s.160-163.
KLÍPA, Bohumír: Československé legie v Itálii. In: Historie a vojenství, 1993, roč.42, č.1,
s.17-97.
KLÍPA, Bohumír: Vojáci ho zbožňovali… In: Dějiny a současnost, 1995, roč.14, č.4, s.25-28.
KOPÁČOVÁ, Helena: Válka našich dědů. In: Dějiny a současnost, 1998, roč.20, č.5, s.50-51.
KŘIVSKÝ, Petr: Expansivní cíle Itálie v 1. světové válce. In: Historický obzor, 1995, roč.6,
č.11-12, s.246-250.
MEESE, Alexander: Německý velvyslanec v Londýně a počátek světové války. Kníže Karl Max Lichnowsky. In: Dějiny a současnost, 1996, roč.18, č.3, s.36-39.
MIKULKA, Radek: Bitva o Jadran. C. a k. námořnictvo za 1. světové války. In: Historický obzor, 1999, roč.10, č.7-8, s.191.
MURPHY, Elizabeth A.: Od budování státu k jeho propagaci. Propaganda jako nástroj československé diplomacie v USA za první světové války a po ní. In: Dějiny a současnost, 1995, roč.17, č.5, s.16-20.
SKŘIVAN, Ivan: Sarajevo, 28. červenec 1914. In: Historický obzor, 1994, roč.5, č.7-8, s.146-150.
STELLNER, František: Německo – britská námořní bitva ve Skagerraku. In: Historický obzor, 1998, roč.9, č.7-8, s.189.
ŠEBEK, Jiří: Propagační tisk československého odboje v Americe za první světové války. In: Historie a vojenství, 1993, roč.42, č.2, s.126-130.
ŠEBEK, Jiří: Výtvarné umění na frontách světové války. In: Historie a vojenství, 1991, roč.40, č.6, s.95-117.
ŠEDIVÝ, Ivan: České lojalní projevy 1914 – 1918. In: ČČH, 1999, roč.97, č.2, s.293-310.
ŠEDIVÝ, Ivan: Rakousko-Uherská válečná propaganda 1914 – 1918. In: Historie a vojenství, 2000, roč.49, č.1, s.38-55.
ŠEDIVÝ, Ivan: Velká válka 1914 – 1918. In: ČČH, 1998, roč.96, č.1, s.1-25.
VESELKA, Miroslav: Historie srovnána se zemí. Po stopách československých legionářů na Bajkale. In: Dějiny a současnost, 1996, roč.18, č.6, s.24-29,38.
ŽUPANIČ, Jan: Polská otázka v politice ústředních mocností za 1. světové války (1. část). Cesta k vyhlášení polského království (1914 – 1916). In: Historický obzor, 1997, roč.8, č.5-6, s.105-112.
ŽUPANIČ, Jan: Polská otázka v politice ústředních mocností za 1. světové války (2. část). Politika hraběte Czernina. In: Historický obzor, 1997, roč.8, č.9-10, s.217-224.

Knihy:

BENEŠ, Edvard: Světová válka a naše revoluce, I.-III. Praha 1927.
FERGUSON, Niall: Nešťastná válka. (z ang. orig. přeložil Václav Viták). Praha 2004.
FISCHER, Fritz: Grift nach Weltmacht. Dusseldorf 1964.
FISCHER, Fritz: Krieg der Illusionen. Die Duetsche Politik von 1914 bis 1918. Dusseldorf 1969.
GALANDAUER, Jan: Karel I., poslední český král. Praha 1998.
GALANDAUER, Jan: O samostaný českoslovenký stát 1914-1918. Praha 1992.
HÁJKOVÁ, Dagmar – ŠEDIVÝ, Ivan: Korespondence T.G. Masaryk – Edvard Beneš 1914-1918. Praha 2004.
HART, Liddel B.H.: Z historie první světové války. (z ang. orig. přeložila Věra Vystavělová). Brno 2001.
HEŘTOVÁ, Yvone: Zákopová válka. Praha 1983.
HOBST, Leonard: Český důstojník na frontách monarchie: válečný deník. Brno 2003.
HORSFALL, Jack – CAVE, Nigel: Cambrai 1917: „pravý hák“ Hindenburgovy linie. (z ang. orig. přeložil Jan Kozák). Brno 2002.
JAROŠ, Karel – HAVEL, Petr: Z turecké armády do britského zajetí. Praha 1995.
JINDRA, Zdeněk: První světová válka. Praha 1984.
JOLL, James: The Origins of the First World War. London - New York 1992.
KEEGAN, John: První světová válka. (z ang. orig. přeložil Leonid Křížek). Praha 2003.
KŘÍŽEK, Jaroslav: Němci, Lenin a čs. legie. Praha 1997.
KŘÍŽEK, Jaroslav a kol.: První světová válka. Praha 1968.
KUČERA, Martin: Zprávy tajným inkoustem: kapitola z dějin českého zpravodajství za první světové války (1914-1918). Praha 2003.
KVAČEK, Robert: První světová válka a česká otázka. Praha 2003.
LAWSON, Eric – LAWSON, Jane: První letecká válka: srpen 1914 – listopad 1918. (z ang. orig. přeložil Martin König). Brno 1997.
LEDNICKI, Aleksander: Pamiętnik 1914-1918. Kraków 1994.
MAREK, Jindřich: Žraloci císaře pána: čeští námořníci na rakouských ponorkách 1914-1918. Cheb 2001.
ORT, Alexander: Dějiny světové politiky 1914-1945. Praha 1992.
PAULOVÁ, Milada: Dějiny Maffie. Odboj Čechů a Jihoslovanů na světové války 1914 – 1918. Praha 1937.
PICJLÍK, Karel: Bez legend: zahraniční odboj 1914-1918. Praha 1991.
PLESINGER-BOŽINOV, Miroslav: Vzpomínky na první odboj. Praha 1997.
PROKEŠ, Jaroslav: Světová válka 1914 – 1918. Praha 1933.
PROKŠ, Petr: Od monarchie k republice: Češi a Slováci v boji za společný stát 1914-1918. Jinočany 1993.
PROKŠ, Petr: Politikové a vznik republiky 1914-1918. Praha 1998
ROBBINS, Keith: The First World War. Oxford 1984.
SETON-WATSON, Robert W.: Sarajevo: studie o vzniku veliké války. (z ang. orig. přeložil Pavel Váša). Praha 1929.
SUHRKAMP, Hans-Peter: Das deutsche Kaiserreich 1871-1918. Frankfurt am Main 1995.
ŠEDIVÝ, Ivan: Češi, české země a velká válka 1914-1918. Praha 2001.
ŠEDIVÝ, Ivan: Za československou republiku 1914-1918. Díl 1. Praha 1991.
ŠEDIVÝ, Ivan: Za československou republiku 1914-1918. Díl 2. Praha 1993.
ŠVORC, Peter: Robíjali monarchiu (populárny slovník osobností českoslovenkého odboja 1914-1918). Košice 1992.
TOMÁŠEK, Dušan: Únos válečné lodě : odvážná akce českých námořníků za první světové války na Jadranu. Praha 2004.
TUCHMAN, Barbara W.: Srpnové výstřely: začátek první světové války. (z ang. orig. přeložil Slavomír Baběrad). Praha 2000.
VÁLKA, Zbyněk: Stíhací letadla 1914-1918. Díl 1. Olomouc 2000.
VÁLKA, Zbyněk: Stíhací letadla 1914-1918. Díl 2. Olomouc 2001.
VOGELTANZ, Jan – POLÁK, Milan: Československé legie 1914-1918, československá armáda 1918-1938: uniformy, symbolika, výstroj, výzbroj. Praha 1998.
WARNER, Philip: První světová válka. Ostrava 1997.
WESTWELL, Ian: První světová válka: den po dni. (z ang. orig. přeložil Jan Krist). Praha 2004.
WIEST, Andy: Obrazové dějiny první světové války. (z ang. orig. přeložil Karel Kopička). Praha 2003
WINTER, J.M. a kol.: První světová válka. (z ang. orig. přeložil Jaroslav Hrbek). Praha 1995.
ZAHRADNÍČEK, Tomáš: Jak vyhrát cizí válku: Češi, Poláci a Ukrajinci 1914-1918. Praha 2000.
ZECHLIN, Egmont: Krieg und Kriegrisiko. Zur deutschen Politik im Erseten Weltkrieg. Ausätz, Düsseldorf 1979.
ŽIPEK, Jaroslav: Válka národů 1914 – 1918 a účast českého národa v boji za svobodu, I.-IV. Praha 1921 – 1922.
Okomentovat