pátek 6. února 2009

Trocha wolnego czasu...

Dzisio po fakt dość długim czasie jo mioł chwilke wolnego. Sice to teraz wyzniało głupie, ale sami mi docie zaprowde, że choć ni mocie co do roboty, tak stejnie se jaksióm nóńdziecie, a potym jakosi ztwierdzicie, że je wieczór.


No każdopadnie, dzisio żech asi po roku zrobił kónecznie porzóndek w szuflodzie od stołu. Ni że bych był bordelarz (to Wóm może moja Misia czy Ondra potwierdzić - jo fakt bordel nie robiym). Ale ta szufloda, je tak na wszystko. Przidzie list, poczytom a szup z nim do szuflody. Jaksi cd, ucztenki, bilety, zaproszynia, klucze od auta....no je tego kupa, co tam móm. Ale je fakt, że tych papiórów je fakt strasznie moc. Zech narachowoł 10 wyucztowan za telefon, jaksi papiory od auta u pojistce..no maras..ono je to ciekawe, co wszystko, człowiek znajdzie po roku odkłodanio. 

Ale po pół godzinie trzydzynio se mi podarziło w tym zrobić jako taki ład, pochowoł jo to nejwaśniejsze do teczek a reszte wyrzucił.  Eszcze bych se mioł kiedysi chycić wszystkich papiórow za bc studia, ale ku tymu se asi nie dostanym tak wartko..a ze ich je!!! /somalsko rodziny by cały rok mógła hajcować a eszcze by jim zustało na dalszy rok..:-)/
Okomentovat